WYMIANA MIĘDZY ELEKTRONAMI

Jednakże wygląda na to, że tak się właśnie dzieje. Elektrony wymieniają mię­dzy sobą szczególnego rodzaju fotony wirtual­ne, które nieustannymi uderzeniami odpychają elektrony wzajemnie od siebie i oddalają. Te szczególne fotony są kwantami związanymi z falami elektromagnetycznymi, w których drgania pola elektrycznego są skierowane zgod­nie z kierunkiem rozprzestrzeniania się fal. O    takich falach mówi się, że są spolaryzowane podłużnie. W zwykłych falach elektromagne­tycznych drgania pola elektrycznego zachodzą pod kątem prostym do kierunku ich rozprze­strzeniania się i wtedy mówi się, że fale są spolaryzowane poprzecznie.Osobliwą rzeczą jest to, że zgodnie z klasyczną teorią elektro­magnetyzmu fale podłużnie spolaryzowane nie mogą istnieć

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)