WYSTĘPUJĄCE ODDZIAŁYWANIE

Gdyby to oddzia­ływanie nie występowało, jądra rozleciałyby się i nie istniałby żaden pierwiastek chemiczny poza wodorem, którego jądrem jest pojedynczy proton. Oto dlaczego rzeczą ważną jest wyjaśnienie pochodzenia tego oddziaływania. Natu­ralnie, rozwiązujemy problem przez wprowa­dzenie nowego pola kwantowego. Jakiego ro­dzaju powinno być to pole? Nie może być po­dobne do pola fotonowego, ponieważ w polu fotonowym działają siły o dalekim zasięgu, a silne oddziaływanie powinno mieć zasięg krótki, dający efekty tylko na odległość rzędu 10~15 m. Podstawową przyczyną dalekiego za­sięgu oddziaływania elektromagnetycznego jest to, że foton nie ma żadnej masy bezwładnej.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)