WZGLĘDNOŚĆ PRZYSPIESZENIA

Jeśli jednak przyspie­szenie jest względne, podobnie jak ruch jedno­stajny, to prawa fizyki, łącznie ze stałością prędkości światła, są takie same dla wszystkich obserwatorów bez względu na ich położenie w polu grawitacyjnym czy na ich przyspiesze­nie. Spójrzmy na ten problem tak, jak uczynił to Newton w Philosophiae naturalis principia mathematica, dziele opublikowanym w roku 1687. Według niego ruchem „naturalnym” cia­ła jest ruch po linii prostej z jednostajną pręd­kością. Jeśli odniesiemy ten ruch do obracają­cego się układu odniesienia, powinniśmy odkryć występowanie dwóch sił „bezwładności” — jedną skierowaną od osi obrotu, drugą skiero­waną stycznie do toru ruchu ciała.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)