WZROST NIEUPORZĄDKOWANIA

Nieuporządkowanie wzrasta 252-krotnie, podczas gdy czujemy, że powinni się tylko podwoić. I nasuwa się jeszcze jedna uwaga krytyczna. W sytuacji, gdy C — 1, brak nieuporządkowania. Z pewnością liczba je określająca powinna być zerem.Na szczęście istnieje funkcja matematyczna od C, która przezwycięża wszystkie te obiekcje. Jest nią logarytm naturalny C, w zapisie lnQ którego wartość możemy odczytać w tablicach / logarytmów naturalnych (neperowskich) . Zlogarytmowanie C sprowadza zależność wykładniczą do liniowej, pozwala nam doda­wać stopnie nieuporządkowania zamiast je mnożyć i zapewnia, że w przypadku, gdy C~ = 1, stopień nieuporządkowania jest zerowy* Wydaje się on bardziej zadowalającą miarą nier uporządkowania i rzeczywiście jest wykorzy­stywany w praktyce.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)