WZROST POZIOMU ŻYCIA LUDNOŚCI

Znaczny wzrost poziomu życia ludności, przy jedno­czesnym względnym zastoju w sferze ekspansji kultu­ry i oświaty, mógłby stwarzać takie okoliczności, w któ­rych konsumpcja stałaby się celem samym w sobie, f Wzory wypełniania czasu wolnego są bowiem dość sciśle^związane ze wzorami sukcesu, jakie obowiązują w danym społeczeństwie. Masowa produkcja dóbr, a co za tym idzie ^^aEźe^masoWa-ich konsumpcja spra­wiają, iż dobra materialne mogłyby stać się i u nas konkretnymi, najbardziej widocznymi symbolami suk­cesu. Wartości wyższe, przeżycia intelektualne, ustępo­wałyby pod naporem coraz wymyślniejszych rzeczy.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)