WZROST WYKSZTAŁCENIA

Z punktu widzenia potrzeb rozwoju kulturalnego wa­riant A nie stworzy — jak sądzimy — w pełni zado­walającej sytuacji. Przy tym wariancie zmienią się wprawdzie w sposób radykalny proporcje osób z wy­kształceniem podstawowym <i niższym) w stosunku do ponadpodstawowego ,(z 66°/# do 34% — w roku 1970, na 34% do 66% w roku 1990). Jednak odsetek osób  o  wykształceniu co najmniej pełnym średnim będzie jeszcze stosunkowo niewysoki.Przewidywane rozszerzenie kontaktów międzynaro­dowych naszego społeczeństwa w prognozowanym okre­sie (dzięki turystyce oraz rozwojowi telewizji satelitar­nej) sprzyjać będzie pojawianiu się tendencji do ulega­nia obcym wzorom kulturowym społeczeństw bardziej wykształconych.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)