Z PRZYSPIESZENIEM

Czy rzeczywiście winda porusza się z przyspieszeniem czy też włączyło się działanie grawitacji? Zasada równoważności stwierdza, że żadne doświadczenie przeprowa­dzone wyłącznie wewnątrz windy nie jest w stanie rozstrzygnąć tej alternatywy. Oczywiście zasada ta ma praktyczne zastoso­wanie wtedy, gdy dochodzi do wytworzenia grawitacji we wnętrzu międzyplanetarnego po­jazdu kosmicznego. Lecz jest równie oczywiste, że żadne proste przyspieszenie nie może zastą­pić ziemskiej grawitacji — przyspieszenie na Nowej Zelandii powinno być prawie przeciw­stawne przyspieszeniu w Anglii. Jest rzeczą jasną, że niejednorodne pole grawitacyjne ota­czające Ziemię istnieje rzeczywiście i nie mogą go zlikwidować teoretyczne przyspieszenia. Na czym więc polega istota równoważności?

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)