Z PUNKTU WIDZENIA FIZYKI

Z punktu widzenia fizyki nic nie przeszkadza powojowi, aby, owi­jając się wokół innej rośliny, wspinał się ku słońcu w kierunku niezgodnym z ruchem wska­zówek zegara. Wydaje się, że tylko oddziaływanie słabe narzuca ten brak symetrii zwier­ciadlanej. nie zadowala nas, że to samo zachodzi ; w przypadku ładunku elektrycznego. Nie jest łatwo zrozumieć takie zachowanie się i z wy­jątkową trudnością przychodzi sformułowanie teorii, która byłaby spójna ze szczególną teorią względności i elektrodynamiką bez uwzględ­nienia tej podstawowej symetrii. Jedynym roz­wiązaniem dylematu jest wkroczenie w dzie­dzinę czystej fantazji i rozważenie, co się dzie­je, jeśli czas biegnie wstecz.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)