Z PUNKTU WIDZENIA TEORII

Inaczej przedstawia się; sprawa z punktu widzenia teorii kwantów.Przypuśćmy, że pragniemy zmierzyć energię kinetyczną elektronu poruszającego się, aby! było prościej, powoli; możemy wtedy zapo­mnieć o efektach relatywistycznych. Przyjmij­my też dla uroszczenia, że rolę naszego przy­rządu mierniczego będzie pełniła inna cząstka! elementarna — na przykład foton. Foton, po odbiciu się od elektronu, przekaże nam infor-i mację o nim w sposób dostrzegalny dla nas naj poziomie makroskopowym. Aby zakłócenie było możliwie małe, mierząca cząstka musi prze-j kazać elektronowi podczas odbicia jak najmniej! energii.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)