ZACHODZENIE WIRTUALNYCH PROCESÓW

Istnieje pole fotonowe pole elektronowo—pozytonowe (często nazywane polem Diraca). Każde z nich jest pojmo­wane jako wszechprzenikliwe i uzewnętrznia­jące się tworzeniem i unicestwianiem swoich cząstek. Zachodzenie wirtualnych procesów wy­twarzania cząstek i antycząstek znaczy, iż ; cząstka rzeczywista jest związana fizycznie z takim polem i nie można jej nigdy pojmować jako bytu oddzielnego.W fizyce klasycznej pola grawitacyjne i elek­tromagnetyczne pojmuje się jako obszar prze­strzeni wyposażony w szczególne właściwości, które wpływają na ruch ciał poddawanych pró­bom.  Mówimy o jego sile, której doświadcza ciało w nim umieszczone, i o jego energii po­tencjalnej, w każdym punkcie pola. Możemy ustalić źródło takiego pola; jest nim ciałt o    pewnej masie lub ciało o pewnym ładunku elektrycznym.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)