ZACHOWANIE CZĄSTEK

Cząstki jednakże zaczynają zachowywać się z punktu widzenia dynamiki dość dziwnie, w sposób podobny raczej do fal, gdy ich pręd­kość zbliża się do prędkości światła. Jak wi­dzieliśmy w rozdziale poświęconym ruchowi,, gdy cząstki osiągają wysokie prędkości, zaczy­nają występować dziwne efekty. Jednym z nich jest to, że żadna siła nie jest zdolna nadać cząstce prędkości równej c, czyli prędkości światła w próżni. Elektron rozpędzany w akce­leratorze liniowym przez pole elektrostatyczne stałym potencjale z początku gwałtownie zwiększa prędkość, potem, w miarę jak jego prędkość zbliża się do c, coraz wolniej. Rzuca to niepokojące wyzwanie naszej koncepcji ener­gii potencjalnej.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)