ZACIŚNIĘCIE POWIĄZAŃ

Przechodząc do problemów kulturalnych w samej oświacie trzeba pamiętać, że w tym zakresie — ściśle zależnym od polityki oświatowej — interesujące są nie tyle przewidywania, co planowanie takich lub in­nych reform i wcielanie ich w życie. Warto jedynie za­znaczyć, iż jeżeli zmiany w programach nauczania pój­dą po wskazanej poprzednio linii odpowiedzialnego i konsekwentnego podejmowania przez szkołę proble­matyki filozoficznej oraz estetycznej, artystycznej — instytucje oświatowe, znacznie lepiej wyposażone w przyszłości, mogą stać się dla twórców kultury atrak­cyjnym terenem aktywności, o publiczności nie gorszej przecież niż publiczność domów kultury. I na tej dro­dze nastąpić więc może w przyszłości zacieśnienie po­wiązań pomiędzy kulturą i oświatą.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)