ZAKRES POTRZEB

Potrzeby w tym zakresie ujaw­niają się już teraz, są jednak — i tak będzie jeszcze zapewne do momentu osiągnięcia przez społeczeństwo wyższego szczebla wykształcenia i pewnego stopnia zamożności — potrzebami względnie wąskiej grupy. Upowszechnienie drugiego i trzeciego szczebla oświa­ty oraz przejście Polski do grupy państw wysoko uprze­mysłowionych potrzeby te upowszechni i stanie się źródłem nowych potrzeb, wzorów i aspiracji, dzis rzadko występujących.Nie wdając się w ryzykowne przewidywania szcze­gółowe, chcielibyśmy postawić hipotezę, że najwcześ­niej i najostrzej te nowe potrzeby wystąpią w młodym pokoleniu. Doprowadzi to, być może, do zakwestiono­wania założenia, dziś często przyjmowanego, że funkcją szkoły jest wyłącznie przekazywanie wiedzy.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)