ZAŁOŻENIA CO DO POLITYKI

Gdyby jednak nasze założenia co do naszej polityki społecznej w nadchodzącym ,okresie nie potwierdziły się, a w związku z tym prognoza przemiany struktury społecznej w kierunku egalitarnym okazała się nie­trafna (tzn. jeśliby czynniki różnicujące doprowadziły do wzrostu i względnego utrwalenia nierówności spo­łecznych), należałoby oczekiwać też silniejszego zróż­nicowania stylu życia pomiędzy klasami i warstwami. W interesującej nas perspektywie „styl życia”, a w nim miejsce i rola uczestnictwa kulturalnego zmie­nią isię w sposób bardzo znaczny zarówno „pod wpły­wem przemian wymienionych poprzednio czynników (w szczególności podniesienia poziomu życia oraz prze­kształcenia struktury przestrzennej kraju), jak i w związku z perspektywami rewolucji naukowo-technicz­nej, w którą Polska wkroczy w najbliższym okresie.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)