ZASTOSOWANIE KLASYCZNYCH POJĘĆ

Z pewnością nie elektromagnetyczne. A wtedy, rzecz jasna, musi istnieć kwant działania z towarzyszącą mu zasadą nieoznaczoności, która nie zezwala nam w sposób sensowny przypisać elektronowi promienia rzędu 10~15 m bez przyjęcia równo­cześnie, że odpowiadająca mu nieoznaczoność pędu, a tym samym i energii, musi być ogrom­na.Jednakże można coś ocalić. Pozostaje praw­dą, że przynajmniej część masy bezwładnej jest pochodzenia elektromagnetycznego. Jak duża jest to część, zależy od struktury cząstki można to ostatecznie wywnioskować z kwan­towej teorii pola. Problem powstaje, gdy pró­bujemy zastosować pojęcia klasyczne w świe­cie odległości takich jak 10-15 m.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)