ZATRZYMANIE ELEKTRONU

Za­trzymanie elektronu znaczy tyle, co zniszczenie jego pola magnetycznego, jego bezwładność po­winna więc, przynajmniej w części, być zwią­zana z tym polem. Wniosek ten zachowuje ważność do dziś… Lecz jeśli w części, dlaczego nie w całości? Okazuje się, że można wyjaśnić całą bezwładność polem magnetycznym, jeśli przypisze się elektronowi promień rzędu 10~15 m. Tak jest w przypadku elektronu w ruchu. Co jednak możemy powiedzieć o    energii masy spoczynkowej, którą szczególna teoria względności przypisuje elektronowi nie­ruchomemu? Przy założeniu, że elektron jest ujemnie naładowaną bilą z utopium, odpowiedź na to pytanie jest prosta. Energią masy spo­czynkowej jest właśnie energia elektrostatycz­na związana z wzajemnym odpychaniem po­szczególnych porcji jego ładunku.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)