ZBLIŻONA PRĘDKOŚĆ

Pręd­kość ta zbliża się do c, lecz nigdy nie przekra­cza prędkości światła. Jak może występować wzrost energii kinetycznej bez odpowiedniego wzrostu prędkości? Jest tylko jedna odpowiedź na to pytanie: masa bezwładna musi rosnąć wraz z prędkością. Okazuje się, że masa bezwładna, wprowadzona jako stała przy opisie zachowania się cząstek w polu elektrycznym, w ogóle nie jest stałą, lecz rośnie do nieskończoności, gdy prędkość cząstki zbliża się do prędkości światła w próż- ni. Wyjaśnia to, dlaczego cząstkom nie można nadać prędkości większych od c; wymagałoby to przyłożenia nieskończenie dużej siły. i Ta zależność masy bezwładnej od prędkości stawia w nowym świetle nasze pojęcie energii kinetycznej.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)