ZDERZAJĄCE SIĘ BILE

Wszystko — zderzające się bile, drgające sprężyny, wirujące żyroskopy — za­wdzięcza swój sposób zachowania wyłącznie temu, że składa się z elementarnych ładunków elektrycznych. Biorąc pod uwagę, że wprowa­dziliśmy ideę masy bezwładnej dla wyjaśnienia ruchu ładunków , być może nie po­winniśmy być tym zbyt zaskoczeni Lecz czy naprawdę nie jest podniecające samo utożsa­mienie masy bezwładnej z masą grawitacyjną? Jeśli „ładunek” (masa grawitacyjna), który wy­twarza pole grawitacyjne, jest identyczny z masą bezwładną, to sama grawitacja jest zja­wiskiem elektromagnetycznym!Pola elektro­magnetyczne przyciągają pola elektromagne­tyczne. Tego jednak nie opisują nasze równa­nia pola elektromagnetycznego.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)