ŹRÓDŁO PROMIENIOWANIA

Ale, oddaleni od źródła promieniowania, znajdując się w ja­kimś obszarze przestrzeni je otaczającej, nie będziemy zainteresowani całkowitym tempem wysyłania przez nie promieniowania, lecz tą jego ilością, jaka do nas dochodzi. W tym przy­padku pożyteczną miarą jest ilość energii, któ­ra pada na metr kwadratowy w ciągu sekundy. Nazywamy ją natężeniem promieniowania i mierzymy w watach na metr kwadratowy (W/m2). Natężenie promieniowania słonecznego na granicy atmosfery ziemskiej wynosi 1,3 ki­lowata na metr kwadratowy (1,3 kW/m2). Na­tężenie potężnego impulsu laserowego może dochodzić do 1010 kW/m2. Natężenie jest naj­bardziej użyteczną miarą, lecz nie jedyną.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)