ZRÓŻNICOWANIE KLASOWO- WARSTWOWE

Ze zróżnicowaniem klasowo-warstwowym bardzo sil­nie wiąże się zróżnicowanie uczestnictwa w kulturze — przy tym nie tylko obecna przynależność odgrywa tu rolę, ale również społeczne pochodzenie (tj. przynależ­ność rodziców).  Można wyliczyć cały zespół czynników, które zmie­niając się w przewidywanym przez nas kierunku, po­wodowałyby szybkie malenie roli zróżnicowania kla- sowo-warstwowego w naszym kraju.Choć nie oczekujemy, aby do lat 1990—2000 zanikły podziały klasowo-warstwowe, . sądzimy, iż będą one różnicować uczestnictwo kulturalne w stopniu znacznie mniejszym niż obecnie, tracąc swe znaczenie na rzecz innych czynników.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)