ZWIĘKSZENIE POTRZEB

Rezultatem tego by­łoby dalsze znaczne zwiększenie potrzeb w zakresie in­frastruktury kulturalnej w miejscowościach szczegól­nie atrakcyjnych ze względów klimatycznych, krajo­brazowych, rekreacyjnych. W poważnym stopniu przy­czyniłoby się to również do rozwoju turystyki zagra­nicznej. Natomiast doniosłym rezultatem wcześniejszego roz­poczynania okresu emerytalnego byłoby zapewne po­jawienie się tendencji (już dziś obserwowanej w niektó­rych krajach — np. w Stanach Zjednoczonych: Flory­da) do nowego typu przemieszczeń demograficznych.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)